Chief of Staff
Chief of Staff
chiefofstaff@aspc.pomona.edu
Biography
Grace Zheng (she/her)
Director of Operations
operations@aspc.pomona.edu
Biography
Director of Public Relations
Director of Public Relations
publicrelations@aspc.pomona.edu
Biography
Lexi Duffy (she/her)
Elections Commissioner
elections@aspc.pomona.edu
Biography
Liam Bayer (he/him)
Senate Aid
senateaide@aspc.pomona.edu
Biography
Seoha Jing
Senate Aid
senateaide@aspc.pomona.edu
Biography